Mặt bằng Tòa S9.03 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S9.03 The Origami có 21 tầng.

Vị trí tòa S9.03

S9.03 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S9.03

S9.03 Origami

5/5 - (108 votes)