Mặt bằng Tòa S9.02 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S9.02 The Origami có 19 tầng.

Vị trí tòa S9.02

S9.02 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S9.02

S9.02 Origami

S9.02 Origami S9.02 Origami

 

5/5 - (339 votes)