Mặt bằng Tòa S9.01 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S9.01 The Origami có 21 tầng.

Vị trí tòa S9.01

S9.01 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S9.01

S9.01 Origami

5/5 - (469 votes)