Mặt bằng Tòa S7.05 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S7.05 The Origami có 21 tầng.

Vị trí tòa S7.05

S7.05 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S7.05

S7.05 Origami

5/5 - (168 votes)