Mặt bằng Tòa S7.03 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S7.03 The Origami có 26 tầng.

Vị trí tòa S7.03

S7.03 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S7.03

S7.03 Origami

5/5 - (249 votes)