Mặt bằng Tòa S7.02 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S7.02 The Origami có 30 tầng.

Vị trí tòa S7.02

S7.02 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S7.02

S7.02 Origami S7.02 Origami S7.02 Origami

5/5 - (356 votes)