Mặt bằng Tòa S7.01 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S7.01 The Origami có 26 tầng.

Vị trí tòa S7.01

S7.01 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S7.01

S7.01 Origami

5/5 - (245 votes)