Mặt bằng tòa S6.06 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S6.06 The Origami Park có 29 tầng. Từ 3-29 sàn có 30 căn hộ.

Vị trí tòa S6.06

S6.06 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S6.06

mat bang s606 the origami vinhomes grand park

5/5 - (398 votes)