Mặt bằng tòa S6.03 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S6.03 The Origami Park có 21 tầng. Từ 3 – 21 sàn có 19 căn hộ.

Vị trí tòa S6.03

S6.03 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S6.03

S6.03 Origami

5/5 - (120 votes)