Mặt bàng S6.02 Origami

Mặt bằng tòa S6.02 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S6.02 The Origami Park có 21 tầng. Từ 4-21 sàn có 19 căn hộ.

Vị trí tòa S6.02

S6.02 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S6.02

S6.02 Origami

5/5 - (340 votes)