Mặt bằng S6.01 Origami

Mặt bằng tòa S6.01 Origami Vinhomes Central Park. Tòa S6.01 The Origami Park có 26 tầng. Từ 3 – 26 sàn có 21 căn hộ.

Vị trí tòa S6.01

S6.01 Origami

Mặt bằng căn hộ tòa S6.01

S6.01 Origami

5/5 - (368 votes)