Mặt bằng Tòa S3.02 The Rainbow Vinhomes Central Park. Tòa S3.02 The Rainbow có 35 tầng.

Vị trí tòa S3.02

S3.02 The Rainbow

Mặt bằng căn hộ tòa S3.02

S3.02 The Rainbow

S3.02 The Rainbow

S3.02 The Rainbow

5/5 - (277 votes)