Mặt bằng Tòa S2.02 The Rainbow Vinhomes Central Park. Tòa S2.01 The Rainbow có 34 tầng.

Vị trí tòa S2.02

S2.02 The Rainbow

Mặt bằng căn hộ tòa S2.02

S2.02 The Rainbow

S2.02 The Rainbow

5/5 - (348 votes)